ASSiDUOUS Kelime Anlamı ve Kullanımı

    • (s) çaIışkan, yorulmaz, yılmaz, bezmez, usanmaz; devamlı, surekli; dikkatli assidu'ity, assid'uousness (i) çalışkanlık, gayret; devam , süreklilik assiduously (z) kendini vererek, gayretle; sürekli olarak
online kişi ingilizce öğreniyor veya ingilizce kelime arıyor